תכונות כלליות של הלמידה המתווכת

פרק זה מבוסס על העקרונות של המסגרת התיאורטית של ראובן פויר שטיין והתייחסותו להשתנות הקוגניטיבית . ( 1981 , 1979 , 1970 , Cognitive Modifiabiiity ) במסגרת תיאורטית זו אינטליגנציה מוגדרת כיכולת של האורגניזם להשתנות , לנצל עקרונות שנלמדו בעבר , יכולות , סטרטגיות ( תבניות התנהגות ) לשם הסתגלות למצבים חדשים . הדגש בהגדרה זו מושם על היכולת לנצל חוויות קודמות . במידה מסוימת יכולת זו דומה ליכולת ללמוד ויותר מכר ליכולת של הפרט ללמוד כיצד ללמוד . בהתאם למסגרת התייחסות זו ניתן לראות את הפרט כמערכת פתוחה , אשר תפקודה תלוי בחוויות הספציפיות שאותו פרט חווה אותן במהלך התפתחותו . מהם התהליכים אשר הילד חייב לעבור , או החוויות אשר הוא חייב לחוות אותן על מנת להבטיח התפתחות קוגניטיבית תקינה ולמנוע מצב אשר פוירשטיין מכנה אותו חסך תרבותי 1 קיימות שתי אפשרויות כלליות להשתנותו של הפרט תוך כדי אינטראקציה עם סביבתו . האפשרות הראשונה היא שינוי בפרט החל כתוצאה ממגע ישיר עם הסביבה , כלומר , שינוי כתוצאה מהתנסות , מחוויה הנתפסת על ידי החושים ועוברת עיבוד במוח ללא כל עזרה ישירה או עקיפה מצד אדמ אחר . אם ננסה להסבי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן