הצורך במסגרת תיאורטית

מה פירוש המושג אינטראקציה עם מבוגר ? מה פירוש המושג ללמד תינוק ? מה מאפיין פעילות המהווה אתגר אינטלקטואלי ותרומה להתפתחות הילד 1 חשיבותן של שאלות אלה , מורכבות הנושא וכמות החומר המדעי הרב הקיים בתשובה חלקית על השאלה , יצרו צורך למסגרת תיאורטית אשר באמצעותה ניתן יהיה לארגן ולהבהיר את זרימת הממצאים ולאפשר בדיקה ויישום של הנחות יסוד במסגרות קליניות ומחקריות . תיאוריה מאופיינת בכך שהיא איננה נתון קבוע ומוגדר על ידי עובדות , כי אם ניתנת לבחירה ונבנית מתוך בחירה . תכונה זו משפיעה לא במעט הן על סוג השאלות הנשאלות וכן כמובן על התשובות הניתנות לשאלות אלה . מנקודת מבט של תיאוריות שונות תישאלנה שאלות אחרות , תוצבנה מטרות מחקריות שונות ותיבננה תוכניות התערבות שונות . על מנת להבהיר את השפעתה של התייחסות תיאורטית על השאלות הנשאלות , המטרות המוצגות ודרך העבודה החינוכית עם ילדים , אתייחס עתה לדוגמאות הבאות : אחת השאלות המעסיקות ביותר את אנשי המחקר והמעשה בתחום החינוך בגיל הרך הינה שאלת תוכניות ההתערבות . ברור כיום , כפי שכבר נדון גם בספר זה , כי התקופה הראשונה בחיי הילד היא תקופה אשר בה הילד רגיש ביו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן