בפתח הספר

הנחה בסיסית העומדת מאחורי הדברים המוצגים בספר זה היא , כי אהבה בלבד אינה מספקת כגורם לפיתוח האינטליגנציה של ילדים . אין להבין מכך שאין הילד זקוק לתחושה שהוא בטוח , מקובל ואהוב על מנת להבטיח את התפתחותו האינטלקטואלית התקינה . ההפך הוא הנכון . כדי שהילד יוכל לפנות להזנת סקרנותו , לבדיקת סביבתו וליצירת קשר עם אנשים אחרים , הוא זקוק לתחושה של ביטחון , לקשר חם , יציב ובטוח עם אדם אחד לפחות ( בדרך כלל האם . ( ילדים אשר אינם בטוחים בשייכותם או בעובדה שהם רצויים ואהובים , מתקשים במקרים רבים לפתח יישות עצמאית ובלתי תלויה בזולת . פיתוח חשיבה קשור בפיתות היכולת לחשוב באופן מופשט , להינתק מההיצמדות למוחשי בלבד . על מנת להגיע לחשיבה מופשטת הילד חייב לחוש עצמו בטוח מספיק כדי להינתק מהמוחשי . ביטחון זה מוקנה לילד על ידי שייכות למסגרת המעניקה לו תחושה שהוא מקובל ואהוב . אותו קשר של אהבה לילד פותח למעשה את השער מבחינת הכנת תנאים מתאימים לפיתוח שכלי של הילד , אך מה יעבור דרך אותו שער אינו נקבע על ידי אהבה בלבד . בכתיבת הספר עמדה בפני המטרה להציג בפני הקוראים , אנשי מקצוע , סטודנטים והורים , מידע אשר יעז...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן