רשימת מסורה בבלית, לפי סדר הטקסט יר' כג, טו—כג ; כ"י ספריית האוניברסיטה, קמבריג' ‭,(T.s. D1.4)‬ מאה ט' י נרשמים כל ראש פסוק (‭('ר‬ וכל פרשה פתוחה או סתומה (‭,'פ‬ ‭('סת‬