מהללת, מתופפת ומנגנת בכינור. קופסת שנהב מכלח, מאה ח' לפסה"נ