נביות, נבית.

— נא ] שבט או שבטי נוודים במדבריות הספר של ארץ ישראל . לפי ברי כה'יג ; דה"א א'כט , נביות הוא בכורו של ישמעאל ולפי רשימת משפחות עשו ( בר' לו'ג . ( נביות הוא גם אחיה של אשת עשו' בשמת בת ישמעאל . בנבואת ישעיה ( ס'ו ז ) במניין עמים נוודים בספר של ארץ ישראל נמנה -גביות יחד עם קדר < שאף הוא נחשב לפי בר' כה'יג' על בני ישמעאל . בני נביות זהים עם השבט הערבי 'Nabaiate המוזכר פעמים הרבה בתעודות אשוריות מימי אשורכנפל' שהן קודמות לנבואת ישעיהו השני במאה שנה בקירוב . הוא מוזכר כמעורב במאבק שניהלו שבטי הערבים בראשותם של מלכי קדר נגד מל ך אשור . לפי ישעיהו השני היו בני נביות במחציתה השנייה של מאה ו' לפסה"נ שוכני הספר המדברי של ארץ ישראל . במקורות האשוריים במאה ז' לפסה"נ הם שוכנים ממזרח או מדרום מזרח לבני קדר' הקרובים יותר לארצות עבר הנהר . בשני מסעות שערך אשורבנפל' במחציתה השנייה של תקופת מלכותו' יחד עם המלכים הכפופים לו מסוריה וארץ ישראל' נגד שבטי הערבים בהנהגת מלך קדר' הוא העמיק לפלוש לתוך שטחם של בני קדר ושל שבטים ערבים אחרים' אבל לא הגיע לשטחם של בני נביות' שבימי שלטון מלכם נתנ היו מעורבים כצורות ...  אל הספר
מוסד ביאליק