לוח ו: מצרים מראה מקדש אמון בכרנך מימי פרעה רעמסס ג' ‭1151—1182)‬ לפסה"נ‭.(‬ למעלה ? החצר הפנימית ו