1. מצפה.

- עיר בגלעד' הנזכרת בשופ' י-יא בזיקה למלחמת יפתח בעמונים . במצפה' מקום מגוריו של יפתח ( שופי יא'לד ' ( נתאספו בני ישראל למלחמה כעמונים שחנו בגלעד . משופ' יא יא , מסתבר שהעיר ' שימשה מרכז מקודש לבני ישראל בעבר הירדן' בדומה למצפה אשר בבנימין ( שמ"א ז'ה . ( הדים למסורת בדבר קדושת המקום אפשר למצוא בסיפור כריתת הברית בין יעקב ולבן בהר הגלעד ( בר' לא'מח מט . ( מצפה נזכרה בחשמ"א ה'לה . אפשר גם שהושע ( ה'א ) מתכוון למצפה אשר בגלעד' ואין הכרע לדבר . בכתובים הנ"ל קשה להסתייע לשם איתורה המדויק של מצפה . זיהויה קשור בשתי בעיות יסוד : א ) היכן מקומה של גלעד בראשונה : מצפון ליבוק' בחבל העג'לון' או מדרום ליבוק' בחבל הבלקא ( ע"ע גלעד . ( על פי זה נקבע מקומה של מצפה ב"הר הגלעד" ( ברי לא'כג ) או ב"הר" אשר ממול לגלעד ( ברי לא'כה ; שופי י \ ז ;( ב ) היחס בין רשמות מצפה' מצפה גלעד' רמת המצפה ורמות גלעד . הטוענים לאיתורה של מצפה מצפון ליבוק מביאים שתי ראיות : ( 1 הברית בין יעקב ולבן הארמי היא השלכה לאחור של ברית שקבעה את הגבול בין ישראל וארם דמשק' ויש להניח שהגבול בין שתי המדינות עבר בגלעד הצפוני  אל הספר
מוסד ביאליק