מצה, המצה.

- ברשימת ערי בנימין ביהוי יח נמנית המצה ( שם'כו ) אחרי הכפירה ( ע"ע . ( גרסת , A : B השבעים UCOKII שנשתבשה מ ףסנ annroooa , < 1 ^ 10 שבכתבי יד משניים ; גרסת , anaxra : A באונומסטיקון לאבסביוס : VSK . A // aa יוסף בן מתתיהו ( מלח' ז'ו'ו . Annaoui ; : ( במשנה ידוע המקום כשם מוצא ( סוכה ד'ה ) והוא למטה מירושלים . לאחר חורבן הבית הושיבו הרומאים' בפקודתו של טיטוס' מושבה של חיילים משוחררים במקום זה ( מלח' ז'ו'ו ' ( ולפיכך נקרא המקום קולוניא . בשם זה ידועה מוצא לחכמי התלמוד ( קלניא : סוכה מ"ה'א ; קלונייא : ירוש' סוכה פ"ד'ה"ג . ( לפי דברי יוסף בן מתתיהו מרוחק המקום 30 סטריות מירושלים' ולאור כל הנתונים מקומה של המצה בקלוניה הנטושה' במרחק 7 . 5 ק"מ בקירוב מירושלים ליד הדרך לתל אביב . זיהוי זה נתאשר עם מציאת חרסים מתקופת הברזל על ידי נ . צורי שהיו פזורים על שטח ניכר בתחום הכפר קלוניה הנטוש ובעיקר בשלוחה שממערב לכפר . כמו כן מצויים באזור הכפר ובסביבותיו שרידים מתקופות מאוחרות יותר . איתורה של המצה חשוב להתווית הגבול שבין יהודה ובנימין בקטע זה ( המתואר ביהו' טו'ט ; יח'ו . (  אל הספר
מוסד ביאליק