מעשי.

— בן עדיאל' כהן מן היושבים הראשונים אשר באחוזתם בעריהם ( דה"א ט'ב' יב . ( בכתוב המקביל בנחמי יא'יג' הנוסח הוא עמשסי בן עזריאל ; וכנראה אין עמשסי אלא צירוף הנוסחאות עמסי עמשי היינו מעשי ' ' בחילוף אותיות ; לפי זה אין לראות בעדיאל אלא גרסה אחרת של עזריאל בהשמטת הזי היינו עריאל ( הדי והרי ' זהות הן ככתיבתן . ( בשבעים . Maaaei : Luc ; Maoai : A ; Maaccua : B השם הוא צורה מקוצרת של מעשיה' וע"ע . ROTHSTEIN-HAENEL , 173 מ '  אל הספר
מוסד ביאליק