מעזים, אלה מעזים.

- הרבה נתקשו החוקרים בזיהוי אלה מעזים שבדני יא'לח . סיבת הקושי — הפועל יכבד שבפס' לח ; כי פשוט שאין הצר עתיד לכבד את אלהי ישראל' ואל יווני או סורי שאפשר להאמין שנרמז בכינוי זה ( ושהבינו הקוראים היהודים שהוא המרומז בו ) אינו ידוע . ברם מטעמים שונים אין הפועל יכבד שבפסוק לח ( שלא כרעהו שבפסי לח ) אלא או כינוי ( ורוצה לומר יבזה ) או שיבוש . הטעם האחד' שפסי לח * במלואו כך לשונו : ולאלה מעזים על כנו יכבד . ובשני המקומות האחרים שנזכר בהם כנו או מכונו של אל בסי דניאל — בכנו של אלהי ישראל המדובר' כלומר במזבחה שעליו יבזה המלך הצורר את אלהי ישראל ; והם ( 1 ) דני ח' יא-יב' ושם יש לגרוס : ומכנו תרים - תסיר - ( הנושא  אל הספר
מוסד ביאליק