עמיה ליבליך אל לאה

הוצאת הקיבוץ המאוחד Towards Lea Amia Lieblich הספר ראה אור לראשונה בשנת 1995 הביאה לדפוס : ורדה בכור מהדורה חדשה ומורחבת , 2011 עריכת לשון לאחרית הדבר : לאה שניר Publishing House Ltd . 2011 By Hakibbutz Hameucha כל הזכויות שמורות נדפס בישראל דפוס "חדקל" בע"מ , ת"א אתר ההוצאה : www . kibutz-poalim . co . il  אל הספר
הקיבוץ המאוחד