שטח המלבן ABCD גדול מזה של העיגול בפחות מ־‭1.5‬ אלפיות