הריבוע היסודי של אפלטון, המורכב מארבעה משולשים שווי שוקיים ישרי זווית, תת־יסודיים