הערות

הערות כלליות הספר גופו שלם לעצמו ואפשר לקראו בלי ההערות האלו , עם זאת , תימצא כאן כמות ניכרת של חומר שעשוי לעניין את כל קוראי הספר , וכן גם כמה הפניות ופולמוסים שאולי לא יעניינו את כלל הקוראים . אותם קוראים שירצו לעיין בהערות בעבור החומר הזה אולי כדאי יהיה להם לקרוא תחילה את גוף הכתוב בפרק נתון ולפנות אחר כך אל ההערות . רצוני להתנצל על המספר המופרז אולי של הפניות צולבות שהוכללו כאן למען אותם קוראים שעניין מיוחד להם באיזו מן הסוגיות הצדדיות שהועלו ( דוגמת עיסוקו של אפלטון בגזענות , או הבעיה הסוקרטית . ( הואיל וידעתי שבתנאי המלחמה ייבצר ממני לקרוא את ההגהות , החלטתי על הפניה למספרי הערות ולא לעמודים . הנה כי כן , ההפניות אל גוף הכתוב צוינו בהערות כגון : "ראה הטקסט להערה 24 לפרק , " 3 וכולי . תנאי המלחמה גם הגבילו את הגישה לספריות , ומנעו ממני את האפשרות להשיג כמה ספרים , מהם אחרונים ומהם ראשונים , שבתנאים תקינים הייתי נזקק להם . הערה למבוא אשר למוטו של קאנט ראה הערה 41 לפרק , 24 והטקסט . ככל הידוע לי , הראשון שהשתמש במונחים "חברה פתוחה " ו " חברה סגורה" היה אנרי ברגסון , Two Sourcesof Mo...  אל הספר
הוצאת שלם