25 היש משמעות להיסטוריה?

^ שאני מתקרב לסופו של ספר זה , רצוני לחזור ולהזכיר לקורא שהפרקים mm האלה לא נועדו כלל להיות היסטוריה מלאה של ההיסטוריציזם ; אין הם אלא הערות שוליים פזורות להיסטוריה כזאת , ולא עוד אלא שהן הערות אישיות למדי . אם מלבד זה יש בהן משום מבוא ביקורתי לפילוסופיה של החברה ושל המדינה , הדבר קשור קשר הדוק באופיין זה , שהרי ההיסטוריציזם הוא פילוסופיה חברתית ומדינית ומוסרית ( או שמא אומר בלתי מוסרית , ( והייתה לו בכך השפעה גדולה ביותר מאז תחילת הציביליזציה שלנו . לכן ספק אם אפשר לדבר על ההיסטוריה שלו בלי לדון בבעיות היסוד של החברה , של המדינה , ושל המוסר . אבל דיון כזה , בין אם יודה בכך ובין אם לאו , מכיל תמיד בהכרח יסוד אישי מובהק . אין זאת אומרת שחלק גדול מן הספר הזה הוא עניין של דעה בלבד ; במקרים המעטים שבהם הסברתי את ההצעות או ההכרעות האישיות שלי בענייני מוסר ומדינה , הבהרתי תמיד את האופי האישי של ההצעה או ההכרעה . אין פירוש הדבר אלא שברירת הנושאים הנידונים היא עניין של בחירה אישית הרבה יותר מכפי שתהיה , למשל , במסה מדעית . אולם במובן מה הבדל זה הוא עניין של דרגה . אפילו המדע איננו סתם "חבילה ש...  אל הספר
הוצאת שלם