23 הסוציולוגיה של הידיעה

לרציונליות , במובן של פנייה לקנה מידה אוניברסלי ובלתי אישי של אמת , יש השיבות עליונה ... לא רק בתקופות שבהן היא משתררת בנקל אלא גם , ואפילו יותר , בזמנים הפרוות מאושרים שבהם בזים לה ודוחים אותה כרולומם הריק של אנשים החסרים את הגבריות הדרושה כדי להרוג כאשר אין הם יכולים לבוא לידי הסכמה . —בר 0 רנד ראסל ספק כמעט שהפילוסופיה ; ההיסטוריציסטיות של הגל ומרקס הן ^ ץ Jw מוצרים אופייניים לזמנם - זמן של שינוי חברתי . כמו הפילוסופיות של הרקליטוס ואפלטון , וכמו אלו של קומט ומיל , למרק ודרווין , אלו הן פילוסופיות של שינוי , והן מעידות על הרושם הכביר , שבלי ספק גם היה מבהיל במידת מה , שעשתה סביבה חברתית משתנית על אלה החיים בה . אפלטון הגיב על המצב הזה בניסיון לבלום כל שינוי . נראה שהפילוסופים החברתיים המודרניים יותר מגיבים בצורה שונה מאוד שהרי הם מקבלים את השינוי , ואפילו מברכים עליו ; אבל אהבת השינוי הזאת נראית לי דו משמעית במקצת . שכן אם גם ויתרו על כל תקווה לבלום את השינוי הרי כהיסטוריציסטים הם מנסים לחזותו , ובכך לכוף עליו פיקוח רציונלי ; ודבר זה נראה בבירור כניסיון של אילוף . נראה אפוא כי השינ...  אל הספר
הוצאת שלם