22 התיאוריה המוסרית של ההיסטוריציזם

ה ' משימה נחרצים שהציב של התפתחות מרקם לעצמו החברה . בספרו היא לא הקפיטל הייתה גילוי הייתה חוקים גילוי כלכליים חוקים שיועילו לטכנאי החברתי . המשימה גם לא הייתה ניתוח התנאים הכלכליים שיאפשרו להשיג מטרות סוציאליסטיות כמו מחירים צודקים , חלוקה שווה של העושר , ביטחון , תכנון סביר של הייצור , ועל הכל חופש ; היא גם לא ניסתה לנתח ולהבהיר מטרות אלו . אבל אף שמרקם התנגד בתוקף לטכנולוגיה אוטופית ולכל ניסיון לתת צידוק מוסרי למטרות הסוציאליזם , תיאוריה אתית הייתה כלולה במשתמע בכתביו . הוא ביטא אותה בעיקר בהערכות מוסריות של מוסדות חברתיים . אחרי הכל , הוקעת הקפיטליזם בפי מרקס היא הוקעה מוסרית ביסודה . המשטר מוקע בשל האי צדק האכזרי הטבוע במהותו , כשהוא משולב במלוא הצדק והיושר ה"פורמליים . " המשטר מוקע מפני שבאלצו את המנצל לשעבד את המנוצל הוא גוזל משניהם את חירותם . מרקס לא לחם בעושר וגם לא שיבח את העוני . הוא לא שנא את הקפיטליזם משום שהוא צובר עושר אלא בגלל אופיו האוליגרכי ; הוא שנא אותו מפני שבמשטר הזה עושר פירושו שלטון פוליטי במובן של שלטון על אנשים אחרים . כוח העבודה נעשה סחורה ; פירושו של דבר שא...  אל הספר
הוצאת שלם