21 הערכת הנבואה

^ ין תוקף לנימוקים שביסוד נבואתו ההיסטורית של מרקס . נכשל ניסיונו \ 1 המחוכם להסיק מסקנות נבואיות מתצפיות על המגמות הכלכליות של זמנו . הסיבה לכישלון זה אינה נעוצה בחוסר בסיס אמפירי מספיק להנמקה . הניתוחים הסוציולוגיים והכלכליים של מרקס על החברה של זמנו היו אולי חד צדדיים במידת מה , אבל חרף ההטיה שבהם , מצוינים היו מן הצד התיאורי . סיבת כישלונו כנביא נעוצה כולה בדלות ההיסטוריציזם כשהוא לעצמו , בעובדה הפשוטה שאפילו נתבונן כיום בדבר שהוא לכאורה מגמה היסטורית או זרם היסטורי , לא נוכל לדעת אם ייראה כך מחר . עלינו להודות שמרקס ראה דברים רבים באורם הנכון . אם נביא בחשבון רק את נבואתו שמערכת הקפיטליזם שלוחת הרסן , כפי שהכיר אותה , אינה עתידה להתקיים עוד הרבה , וכי טעו תומכיה שסברו כי תעמוד לעד , תהיה חובה עלינו לומר כי צדק . הוא צדק גם בדעתו כי "מלחמת המעמדות , " כלומר התאגדות הפועלים , היא שתביא במידה רבה את התמורה בקפיטליזם לשיטה כלכלית חדשה . אבל אין אנו צריכים להרחיק לכת ולומר שמרקס ניבא גם אותה מערכת חדשה , מעורכות המדינה , בשם אחר , סוציאליזם . האמת היא שלא היה לו שמץ מושג על הצפוי לבוא ...  אל הספר
הוצאת שלם