20 הקפיטליזם וגורלו

ל יפי המאיימות הדוקטרינה להביא המרקסיסטית לנפילתו . , ניתוח הקפיטליזם מדוקדק אכול של סתירות סתירות אלו פנימיות ושל התנועה ההיסטורית שהן כופות על החברה הוא השלב הראשון בטיעונו הנבואי של מרקם . שלב זה הוא לא רק החשוב ביותר בכל תורתו אלא הוא גם השלב שבו השקיע את עיקר יגיעתו , שהרי כמעט כל שלושת הכרכים של הקפיטל ( למעלה מ 2 , 200 עמודים במהדורה המקורית ) מוקדשים לפיתוחו . זה גם השלב הפחות מופשט שבטיעון הואיל והוא מבוסס על ניתוח תיאורי , הנשען על סטטיסטיקה , של המשטר הכלכלי של זמנו - המשטר של קפיטליזם שלוח רסן . כניסוחו של לנין ; "מרקס מסיק את מלוא הכורח בתמורה גמורה מן החברה הקפיטליסטית לסוציאליזם מהחוק הכלכלי המניע את חברת זמננו . " בטרם אגש להסביר בפירוט מה את השלב הראשון בטיעונו הנבואי של מרקס , אשתדל לתאר את רעיונותיו העיקריים בקווים כלליים ובקיצור רב . מרקס סבור שהתחרות הקפיטליסטית כופה עצמה על הקפיטליסט . היא כופה אותו לצבור הון . בכך הוא פועל בניגוד לאינטרסים הכלכליים ארוכי הטווח שלו עצמו ( שהרי הצבר ההון צפוי להביא לירידה ברווחיו . ( אבל אף שהוא פועל בניגוד לאינטרס האישי שלו , הו...  אל הספר
הוצאת שלם