19 המהפכה החברתית

ה ' משענת ההנחה הרלוונטית שהקפיטליזם ביותר חייב לשלב להגביר השני את בטיעונו העושר הנבואי ואת של הדלות מרקס : עושר היא בבורגנות המתמעטת מספרית , ודלות במעמד הפועלים המתרבה מספרית . הנחה זו תבוקר בפרק הבא , אך כאן היא מתקבלת כנתינתה . את המסקנות המוסקות ממנה אפשר לחלק לשני חלקים . הראשון הוא נבואה על התפתחות המבנה המעמדי של הקפיטליזם . היא קובעת שכל המעמדות לבד מן הבורגנות והפרולטריון , ובפרט זה הקרוי המעמד הבינוני , סופם להיעלם , ושעקב המתח הגובר בין הבורגנות לפרולטריון ייעשה זה האחרון חדור תודעה מעמדית ומאוחד יותר ויותר . החלק השני הוא הנבואה שהמתח הזה אינו ניתן לביטול בשום פנים ועתיד הוא להוליך למהפכה חברתית פרולטרית . אני סכור שאף אחת משתי המסקנות אינה מתחייבת מן ההנחה . הביקורת שלי תדמה בעיקרה לזו שהוצגה בפרק הקודם ; כלומר , אנסה להראות שהטיעון של מרקס מתעלם מהרבה התפתחויות אפשריות . א בדוק את המסקנה הראשונה , לאמור הנבואה שכל המעמדות סופם m ^ להיעלם , או לאבד מחשיבותם , למעט הבורגנות והפרולטריון , שהכרתו המעמדית וערבותו ההדדית חייבות לגדול . יש להודות שההנחה , תורתו של מרקס בדבר ג...  אל הספר
הוצאת שלם