18 בואו של הסוציאליזם

^ יסטוריציזם כלכלי הוא השיטה שנקט מרקס לניתוח השינויים העומדים \ I לבוא בחברה שלנו . לפי מרקס , כל משטר חברתי מוכרח להרוס את עצמו , פשוט מפני שהוא חייב ליצור את הכוחות המחוללים את התקופה ההיסטורית הבאה . אילו נערך ניתוח מעמיק די הצורך של המשטר הפיאודלי זמן קצר לפני המהפכה התעשייתית אולי היו מתגלים הכוחות שעמדו להרוס את הפיאודליזם , ואולי היה הדבר מביא לחיזוי המאפיינים החשובים ביותר של התקופה הבאה , הקפיטליזם . בדומה לזה , ייתכן שניתוח התפתחותו של הקפיטליזם יאפשר לנו לגלות את הכוחות הפועלים להריסתו , ולחזות את המאפיינים החשובים ביותר של התקופה ההיסטורית החדשה שלפנינו . שהרי לבטח אין יסוד להאמין כי מכל המשטרים החברתיים דווקא הקפיטליזם יתקיים לעולם ועד . להפך , תנאי הייצור החומריים , ועימם אורחות חייו של האדם , מעולם לא השתנו במהירות כה גדולה כבימי הקפיטליזם . בכך שהוא משנה את יסודותיו בדרך זו , ממילא חייב הקפיטליזם להשתנות מן הקצה אל הקצה ולחולל תקופה חדשה בהיסטוריה האנושית . לפי השיטה של מרקס , שעקרונותיה נידונו לעיל , עלינו לחפש בהתפתחותם של אמצעי הייצור החומריים את הכוחות היסודיים או ...  אל הספר
הוצאת שלם