17 המערכת החוקית והחברתית

y כשיו שלנו אנו כמו מוכנים גם בביקורת לגשת לעניין שלנו שהוא על המרקסיזם מן הסתם ; המכריע מדובר בתיאוריה ביותר בניתוח של מרקס על המדינה וכן - כל כמה שיהיו אנשים שיראו בזה פרדוקס - על אזלת היד של הפוליטיקה לכל סוגיה . א JLP פשר להציג את תורת המדינה של מרקס על ידי צירוף המסקנות של \ 1 שני הפרקים הקודמים . לפי מרקס יש להבין את המערכת החוקית או המשפטית הפוליטית — מערכת המוסדות החוקיים הנאכפת על ידי המדינה - כזו של בנייני על שהוקמו על גבי כוחות הייצור הממשיים של המערכת הכלכלית , והנותנים לה ביטוי ; מרקס מדבר בהקשר זה על " בנייני על משפטיים . "ופוליטיים מובן שאין זו הצורה היחידה שבה המציאות הכלכלית או החומרית והיחסים בין המעמדות המקבילים לה מופיעים בעולם האידיאולוגיות והאידיאות . לפי ההשקפות המרקסיסטיות , המערכת המוסרית השליטה תהיה דוגמה נוספת לבניין על כזה . משטר זה , בניגוד למערכת החוקית , לא עוצמתה של המדינה כופה אותו אלא הוא מקבל תוקף על ידי אידיאולוגיה שהמעמד השליט הוא יוצרה והוא החולש עליה . ההבדל הוא , פחות או יותר , הבדל שבין שידול לבין כוח הזרוע ( כמו שהיה אפלטון אומר ;( והמדינה , המ...  אל הספר
הוצאת שלם