16 המעמדות

מ שהתקיימה יקום תופסת חשוב עד כה האמירה בניסוחים היא היסטוריה שלו השונים ( ושל של של אנגלס מלחמת "המטריאליזם : ( מעמדות "ההיסטוריה ההיסטורי . " ברורה של " המגמה כל של החברה מרקס של אמירה זו ; משתמע ממנה שמלחמת המעמדות ולא מלחמת הלאומים היא הדוחפת את ההיסטוריה וקובעת את גורל האדם ( בניגוד להשקפותיהם של הגל ורוב ההיסטוריונים . ( בהסבר הסיבתי של התפתחות ההיסטוריה , לרבות המלחמות הלאומיות , חייב האינטרס המעמדי לתפוס את מקומו של אותו אינטרס לאומי כביכול , שלמעשה אינו אלא האינטרס של המעמד השליט באומה . אך מעל ומעבר לזה , יש במלחמת המעמדות ובאינטרס המעמדי כדי להסביר תופעות שההיסטוריה המסורתית אפשר שבדרך כלל לא תנסה אפילו להסבירן . דוגמה לתופעה כזאת , שמשמעותה רבה לתיאוריה המרקסיסטית , היא המגמה ההיסטורית להגדלת פריון העבודה . ההיסטוריה המסורתית , שהקטגוריה היסודית שלה היא עוצמה צבאית , עשויה אולי לתעד מגמה כזו , אך בשום פנים אין היא מסוגלת להסביר את התופעה הזאת . אולם האינטרס המעמדי ומלחמת המעמדות , על פי מרקס , יכולים לתת לה הסבר מלא ; אכן , חלק ניכר מן הקפיטל מוקדש לניתוח המנגנון שהודות לו ...  אל הספר
הוצאת שלם