15 היסטוריציזם כלכלי

^ צגתו של מרקס בצורה זו - כלומר , כיריב לתיאוריה פסיכולוגית 1 1 כלשהי של החברה - אולי תפתיע כמה מרקסיסטים וכמה אנטי מרקסיסטים גם יחד . כי דומה שרבים מאמינים בסיפור אחר לגמרי . הם סבורים שמרקס הורה את השפעת המניע הכלכלי המחלחלת בכל חייהם של הבריות ; הוא הצליח להסביר את כוחו המוחץ משהראה כי "הצורך המכריע של האדם היה להשיג את אמצעי ; "המחיה כך הוכיח את חשיבות היסוד של קטגוריות דוגמת מניע הרווח או מניע האינטרס המעמדי לא רק למעשיהם של יחידים אלא גם למעשיהן של קבוצות חברתיות ; והוא הראה איך להשתמש בקטגוריות אלו להסברת מהלכה של ההיסטוריה . אכן , הם סבורים שעצם מהותו של המרקסיזם היא הדוקטרינה שלפיה מניעים כלכליים , ובפרט אינטרס מעמדי , הם הכוח המניע את ההיסטוריה , וכי לדוקטרינה זו בדיוק מרמז השם "פירוש מטריאליסטי של ההיסטוריה" או "מטריאליזם היסטורי " - שם שבו ניסו מרקס ואנגלס לאפיין את עיקר תורתם . דעות כאלו שכיחות מאוד ; אבל אין לי ספק שהן מפרשות את מרקס שלא כהלכה . לאנשים המעריצים אותו על שום שהחזיק בהן אני רשאי לקרוא מרקסיסטים וולגריים ( רמז לשם "כלכלן וולגרי" שנתן מרקס לאחדים מיריביו . ( ...  אל הספר
הוצאת שלם