11 השורשים האריסטוטליים של ההגליאניות

ל ' א ההיסטוריציזם ננסה לכתוב וזיקתו כאן את לטוטליטריות תולדות הרעיונות . הקורא יזכור שאנו , אני מעוניינים מקווה , בהם שאינני - מנסה אפילו לצאת מגדרן של כמה הערות פזורות שעשויות לשפוך אור על רקע הגרסה המודרנית של רעיונות אלה . אי אפשר לספר את פרשת התפתחותם , ביתר ייחוד בתקופה שמאז אפלטון ועד הגל ומרקס , ובתוך כך להשאיר את הספר בגודל מתקבל על הדעת . לכן לא אנסה לטפל ברצינות באריסטו אלא במידה שגרסתו לאסנציאליזם של אפלטון השפיעה על ההיסטוריציזם של הגל , ובאמצעותו על זה של מרקס . עם זאת , בהצטמצמות לאותם רעיונות של אריסטו שאליהם התוודענו במהלך ביקורתנו על אפלטון , רבו הגדול של אריסטו , אין משום הפסד חמור ככל שאפשר לחשוש במבט ראשון . כי אריסטו , למרות ידענותו המהממת והיקפה המדהים , לא הצטיין במקוריות מחשבה . לאוצר הרעיונות האפלטוני הוסיף , בעיקרו של דבר , שיטתיות ועניין יוקד בבעיות אמפיריות ובייחוד ביולוגיות . ודאי , הוא האיש שהמציא את הלוגיקה , ועל כך כמו על שאר הישגיו ראוי הוא גם ראוי לקבל מה שתבע לעצמו ( בסוף חיבורו על ההפרכות הסופיסטיות ) - את תודתנו החמה ואת סליחתנו על חסרונותיו . אבל ...  אל הספר
הוצאת שלם