חלק שני גאות הנבואה: הגל, מרקס ומה שלאחריהם

את רקע המפולת של המדע החופשי ניתן למצוא בפילוג המוסרי של העולם המודרני המפריד את האנשים הנאורים באופן כה טרגי . וולטר ליפמן  אל הספר
הוצאת שלם