10 החברה הפתוחה ואויביה

הוא ישיבנו א 0 7 נענו המקורי , וירפאנו , ונהיה מאושרים ומבורכים . —אפ 0 " 7 ון לבדוק ע ידיין מה טוטליטרי חסר התפקיד משהו טהור שמילאו בניתוח , וההשגות , שלנו בתוך על . המצע הטענה טענה הזה שמצעו זו , שהועלו רעיונות המדיני בפרק מוסריים של , 6 עוררו אפלטון כגון אותנו צדק הוא , חכמה , אמת ויופי . מסקנת הבדיקה הזאת הייתה זהה תמיד . מצאנו שרעיונות אלה מילאו תפקיד חשוב , אבל לא הוציאו את אפלטון מגדר הטוטליטריות והגזענות . אך עדיין עלינו לבדוק אחד מן הרעיונות האלה : רעיון האושר . כזכור הבאנו מדבריו של קרוםמן בקשר לדעה שמצעו המדיני של אפלטון הוא , ביסודו של דבר , "תכנית לבניין מדינה מושלמת שבה כל אזרח מאושר . "באמת וכזכור , תיארתי דעה זאת כשריד מן המגמה לאידיאליזציה של אפלטון . אם אדרש להצדיק את דעתי , לא אתקשה הרבה להטעים כי הטיפול של אפלטון באושר דומה בדיוק לטיפולו בצדק ; ובפרט , שהוא מבוסס על אותה האמונה שהחברה מחולקת "מטבעה " למעמדות או קסטות . האושר האמיתי , טוען אפלטון בתוקף , מושג רק על ידי הצדק , משמע על ידי כך שאדם יודע את מקומו . השליט חייב למצוא את האושר בשליטה , הלוחם בלחימה ; ורשאי...  אל הספר
הוצאת שלם