9 אסתטיציזם, פרפקציוניזם, אוטופיזם

ראשית דבר w לנפץ הכל . כל הציביליזציה הארורה שלנו חייבת ללכת , בסרם נוכל להביא לעולם הגינות כלשהי . —מורלן , ב'בית סיבו' של די גאר ב 1 ' מצעו מסוכנת של ביותר אפלטון . לניתוח גלומה גישה גישה זו מסוימת יש חשיבות לפוליטיקה מעשית , גדולה שלדעתי מבחינת היא ההנדסה החברתית הרציונלית . אפשר לתאר את הגישה האפלטונית שאליה אני מתכוון כגישה של הנדסה אוטופית , בניגוד לסוג אחר של הנדסה חברתית שהוא בעיניי הסוג הרציונלי היחיד , שאפשר לתארו בשם הנדסה קמעונית . הגישה האוטופית מסוכנת ביותר לפי שהיא עשויה להיראות החלופה המובנת מאליה להיםטוריציזם קיצוני - לגישה היסטוריציסטית קיצונית שממנה משתמע שקצרה ידנו מלשנות את מהלך ההיסטוריה ; בתור כך , נראה כאילו היא השלמה נחוצה להיסטוריציזם קיצוני פחות , דוגמת זה של אפלטון , המתיר התערבות אנוש . אפשר לתאר את הגישה האוטופית כלהלן . הכרח הוא שתהיה מטרה מסוימת לכל עשייה רציונלית . היא רציונלית במידה שהיא חותרת אל מטרתה ביודעים ובעקיבות , ובאותה מידה שהיא קובעת את אמצעיה בהתאם למטרה זאת . ראשית אפוא עלינו לבחור את המטרה , אם רצוננו לפעול בדרך רציונלית ; ועלינו להקפיד לק...  אל הספר
הוצאת שלם