7 עקרון המנהיגות

החכמים ינהגו o 1 < DniODni , IOVWI אחריהם . —אפלסון > { Lf אלו השגות על פירושנו למצע המדיני של אפלטון אילצונו לחקור 1 \ בתפקיד שמילאו , במסגרת מצע זה , רעיונות מוסריים כמו צדק , חסד , יופי , חכמה , אמת ואושר . הפרק הנוכחי ושני הבאים אחריו אמורים להמשיך בניתוח זה , ואחר כך נתפנה לתפקיד שמילאה האידיאה של החכמה בפילוסופיה המדינית של אפלטון . ראינו כי ביסודו של דבר , האידיאה של הצדק אצל אפלטון דורשת שהשליטים הטבעיים ישלטו והעבדים הטבעיים יעבדו כעבדים . זה חלק מן הדרישה ההיסטוריציסטית שכדי להקפיא כל שינוי על המדינה להיות העתק האידיאה שלה , או "טבעה" האמיתי . תורה זו של הצדק מעידה כמאה עדים שאפלטון ראה את בעיית היסוד של הפוליטיקה בשאלה : מי ישלוט במדינה ? א \ £ ני משוכנע שכאשר ביטא אפלטון את בעיית הפוליטיקה בצורה "מי Jv צריך לשלוט - " ? או "רצונו של מי צריך למשול בכיפה " ? וכולי , זרע בכך מבוכה נמשכת והולכת בפילוסופיה המדינית . אכן דומה הדבר למבוכה שזרע בתחום הפילוסופיה של המוסר כאשר זיהה את הקולקטיביזם עם האלטרואיזם , כאמור בפרק הקודם . ברור כי משעה שמוצגת השאלה "מי צריך לשלוט " ? קשה להימנ...  אל הספר
הוצאת שלם