6 הצדק הטוטליטרי

יתוח הסוציולוגיה של אפלטון מקל עלינו להציג את מצעו המדיני . ? rtr ^ אפשר לבטא את דרישותיו היסודיות באחת משתי נוסחות , שהראשונה בהן תואמת את תורתו האידיאליסטית על שינוי ומנוחה והשנייה את הנטורליזם שלו . הנוסחה האידיאליסטית היא זו : יוקפא כל שינוי מדיני ! השינוי הוא רע , המנוחה אלוהית . אפשר להקפיא כל שינוי אם המדינה תיעשה העתק מדויק של המקור , כלומר של הצורה או האידיאה של העיר . אם ישאלונו איך אפשר לעשות זאת , נוכל להשיב בנוסחה הנטורליסטית : בחזרה אל הטבע ! בחזרה אל המצב המקורי של אבות אבותינו , אל המדינה הפרימיטיבית שנוסדה בהתאם לטבע האדם ולכן היא יציבה ; בחזרה אל הפטריארכיה השבטית מן הזמן שקדם לחטא הקדמון , אל השלטון המעמדי הטבעי של החכמים המעטים על הרבים הנבערים . לדעתי , את כל יסודות מצעו המדיני של אפלטון אפשר למעשה לגזור מדרישות אלו . הן מצדן מבוססות על ההיסטוריציזם שלו ; וצריך לשלבן עם המשנות הסוציולוגיות שלו בנוגע לתנאי הייצוב של השלטון המעמדי . ואלה הם היסודות העיקריים שעליהם אני חושב : ( א ) החלוקה הקפדנית של המעמדות ; לאמור , יש להפריד בקפידה את המעמד השליט , המורכב מרועים ומכ...  אל הספר
הוצאת שלם