5 טבע ומוסכמה

^^ פלטון לא היה הראשון שניגש לתופעות חברתיות ברוח החקירה \ 1 המדעית . ראשיתם של מדעי החברה נעוצה לפחות בדורו של פרוטגורם , הראשון להוגי הדעות הגדולים שהתקראו . "סופיסטים" היא עומדת בסימן ההכרה בצורך להבחין בין שני יסודות שונים בסביבתו של האדם - סביבתו הטבעית וסביבתו החברתית . זו הבחנה שקשה לעשותה ולהשיגה , כמו שנוכל להקיש מן העובדה שאפילו עכשיו אין היא נהירה לנו כל כך . עוררים קמו עליה עוד מימי פרוטגורם . דומה כי רובנו נוטים מאוד לקבל את התכונות הייחודיות של סביבתנו החברתית כאילו הן " . "טבעיות אחת התכונות המאפיינות את העמדה המגית של חברה פרימיטיבית שבטית או "סגורה" היא החיים במעגל קסמים של איסורים בלתי משתנים , של חוקים ומנהגים שלפי ההרגשה הם בלתי נמנעים בזריחת השמש או כמחזור העונות או כתופעות טבע גלויות וסדירות אחרות . ורק לאחר שמתמוטטת "החברה הסגורה" המגית הזאת בפועל ממש יכולה להתפתח הבנה עיונית של ההבדל בין "טבע " . "חברה"ל א א ני חשובה סבור . שניתוחה זוהי ההבחנה של התפתחות בין ( א ) חוקים זו מצריך טבעיים תפישה , או חוקי ברורה טבע של , דוגמת הבחנה אלה המתארים את תנועות השמש , הירח ...  אל הספר
הוצאת שלם