1 היסטוריציזם ומיתוס הייעוד

^ עה רווחת היא שיחס מדעי או פילוסופי אמיתי לפוליטיקה , והבנה J עמוקה יותר של חיי החברה בכללם , חייבים להתבסס על התבוננות בהיסטוריה האנושית ופרשנותה . בעוד האדם הרגיל מקבל את מסגרת חייו ואת חשיבות חוויותיו האישיות ומאבקיו הזעירים כדבר המובן מאליו , אומרים שאיש מדע החברה או הפילוסוף החברתי צריך לסקור את הדברים ממישור גבוה יותר . היחיד הוא בעיניו כלי משחק , מכשיר חסר ערך במידת מה בהתפתחותה הכללית של האנושות . והוא מוצא שהנפשות הפועלות החשובות באמת על בימת ההיסטוריה הן האומות הגדולות ומנהיגיהן הגדולים או אולי המעמדות הגדולים או הרעיונות הגדולים . בין כך ובין כך , ינסה להבין את פשר המחזה המוצג על בימת ההיסטוריה ; הוא ינסה להבין את חוקי ההתפתחות ההיסטורית . אם יצליח בכך , מובן שיוכל לחזות התרחשויות שעתידות לבוא . או אז יוכל להעמיד את הפוליטיקה על בסיס מוצק , ולתת לנו עצה מעשית באמרו לנו אילו פעולות פוליטיות צפויות להצליח ואלו צפויות להיכשל . זהו תיאור חטוף של עמדה שאני קורא לה היסטוויציזם . זהו רעיון ישן , וליתר דיוק סדרת רעיונות שקשר רופף ביניהם ואשר , לרוע המזל , נעשו חלק מן האווירה הרוחני...  אל הספר
הוצאת שלם