חלק ראשון קסמו של אפלטון

אף שרק מעטים עשויים להיות אבות למדיניות , כולנו מוכשרים לדון אותה . פריקלס איש אתונה העיקרון הגדול מכל הוא שאסור שיהיה אדם , בין זכר בין נקבה , השרוי בלא מנהיג . גם אסור שתורגל נפשו של איש להניחו לעשות דבר כלשהו מיזמתו שלו ; לא מתוך התלהבות , אף לא מתוך שובבות . אבל במלחמה ובעיצומו של שלום - אל מנהיגו יישא עיניו ובנאמנות ילך אחריו . ואפילו בעניין קל שבקלים , דין הוא שיעמוד תחת הנהגתו . למשל , עליו לקום , או לזוז , או לרחוץ , או לסעוד סעודותיו ... רק אם צווה לעשות כן . בקצרה , עליו ללמד את נשמתו , מכוח הרגל ממושך , לעולם לא להלום לפעול באורח עצמאי , ולהיעשות אדם שאינו מסוגל לכך כל עיקר . אפלטון איש אתונה  אל הספר
הוצאת שלם