מבוא

אין רצוני להסתיר את העובדה שיכול אני להסתכל רק בסלידה ... ביומרנות המנופחת של כל הכרכים האלה מלאי החכמה המקובלים בימינו . כי ברי לי בתכלית ... שהדרכים המק 1 בלות חייבות להרבות עד אין קץ את ההבלים והבלבולים האלה , ושאפילו החיסול הגמור של ההישגים המתהדרים האלה לא יוכל להזיק בשום פנים במידה שמזיק המדע הבדוי הזה , על פוריותו הארורה . —קאנ 0 ספר הזה מעלה סוגיות שאולי אינן גלויות לעין מתוכן העניינים . / ) ^ הוא מציג בקווים כלליים קצת מן הקשיים שבפניהם עומדת הציביליזציה שלנו - ציביליזציה שאפשר אולי לומר עליה שהיא חותרת לאנושיות ולמתינות , לשוויון ולחירות ; ציביליזציה שעודה בחיתוליה כביכול והיא מוסיפה לגדול חרף העובדה שתכופות כל כך בגדו בה רבים ממנהיגיה האינטלקטואליים של האנושות . הוא מנסה להראות שציביליזציה זו עוד לא התאוששה לגמרי מהלם הולדתה - המעבר מן החברה השבטית או , "הסגורה" על כניעתה לכוחות מגיים , אל "החברה הפתוחה " הקוראת דרור לסגולותיו הביקורתיות של האדם . הוא מנסה להראות כי הלם המעבר הזה הוא אחד הגורמים שאפשרו את עלייתן של אותן תנועות ריאקציוניות שניסו , ועודן מנסות , למגר את הציביל...  אל הספר
הוצאת שלם