שלמי תודה

^ צוני להביע את הכרת טובתי לכל ידידיי שהורות להם יכולתי לכתוב 1 את הספר הזה . הפרופסור קג"פ סימקין לא די שעזר לי בגרסה קודמת אלא הניח לי להבהיר הרבה בעיות אגב דיונים מפורטים במשך קרוב לארבע שנים . ד"ר מרגרט דלזיאל סייעה לי בהכנת טיוטות שונות ובהכנת כתב היד הסופי . אין ערוך לעזרה שנתנה לי בלא לאות . עניינו של ד " ר ה ' לארסן בבעיית ההיסטוריציזם עודד אותי מאוד . הפרופסור ת " ק יואר קרא את כתב היד והעלה הצעות רבות לשיפורו . טובה מרובה אני מחזיק לפרופסור פרידריך האייק . לולא התעניינותו ותמיכתו לא היה הספר רואה אור . הפרופסור א' גומבריך קיבל עליו להביא את הספר לדפוס , נטל שנתוםף על הלחץ של התכתבות תובענית בין אנגליה לניו זילנד . עזרתו הייתה מועילה עד בדי כך שספק אם אוכל לומר כמה אני חב לו . , 'רץ'קרייסטצ ניו זילנד , אפריל 1944 בהכנת המהדורה המתוקנת נעזרתי הרבה בהערות ביקורת מפורטות על המהדורה הראשונה , שבהן הואילו לזכותני הפרופסורים יעקב וינר ומר ג"ד מאבוט . לונדון , אוגוסט 1951 במהדורה השלישית נוספו מפתח עניינים ומפתח של פסקאות מאפלטון , שהוכנו שניהם בידי ד"ר יוסף אגסי . הוא גם הסב את תשומ...  אל הספר
הוצאת שלם