הקדמת המחבר למהדורה השנייה

ף שחלק גדול ממה שכלול בספר הזה לבש צורה קודם לכן , ההחלטה ^^ Jw הסופית לכתוב את הדברים הללו נתקבלה במרס , 1938 ביום שבו נודע לי דבר הפלישה לאוסטריה . הכתיבה נמשכה עד ; 1943 והעובדה שעיקרו של הספר נכתב בשנים החמורות שבהן לא ידענו לבטח איך תסתיים המלחמה , יש בה משום הסבר מפני מה קצת מן הביקורת שהוא מכיל נראית לי כיום רגשית ובוטה בנעימתה יותר מן הרצוי , אך לא הייתה זו עת לנקוט לשון חלקות - ולפחות כך הייתה אז הרגשתי . המלחמה וכל מאורע אחר של אותו הזמן לא הוזכרו בספר במפורש ; אבל היה זה ניסיון להבין את המאורעות הללו ואת רקעם , ולהבין גם קצת מן הסוגיות שצפויות היו לצוף אחרי הניצחון במלחמה . הציפייה לכך שהמרקסיזם ייעשה בעיה ראשונה במעלה הייתה הסיבה לעיסוק בו בהרחבת מה . בחשכת מצבו הנוכחי של העולם , עשוי להתקבל הרושם שעיקרו של הספר הוא הביקורת שהוא מנסה למתוח על המרקסיזם . אין זו ראייה מוטעית לגמרי , ואולי אין מנוס ממנה , אף שמטרות הספר רחבות הרבה יותר . המרקסיזם הוא אפיזודה בלבד - אחת הטעויות המרובות שעשינו במערכה המתמדת והמסוכנת לבניית עולם טוב יותר וחופשי יותר . לא במפתיע , היו שהאשימוני שא...  אל הספר
הוצאת שלם