הקדמה למהדורה העברית

מאת יובל שטייניץ ^ הפילוסופיה המדינית של קרל פופר , שמטרתה להגן על החברה הפתוחה 1 ) מפני הטוטליטריות האידיאליסטית מבתי מדרשם של אפלטון , הגל ומרקס , נגזרת בעיקרה מעמדותיו של פופר בתחום הפילוסופיה של המדע . חשיבותו העצומה של הספר החברה הפתוחה ואויביה נעוצה בעובדה הבאה : הטיעונים שמציב פופר אל מול הטוטליטריות האידיאליסטית - שהפשיזם והקומוניזם אינם אלא שתי דוגמאות קונקרטיות שלה - הם פילוסופיים בעיקרם . למעשה , פופר הוא אחד ההוגים היחידים בהיסטוריה שאינו מנסה לנגח את הטוטליטריות האידיאליסטית ולהזהיר מפני פיתוייה וקסמיה באורח אמפירי , כלומר מתוך הבלטת התוצאות העגומות של הניסיונות ליישם אותה בשטח ( למשל בגרמניה הנאצית או ברוסיה הקומוניסטית , כאשר מדובר במאה העשרים . ( במקום זאת הוא מבקש להוכיח את חולשת הטיעון המדעי ואת רפיסות המחשבה בתפישה החברתית היםטורית העומדת בבסיס הטוטליטריות . והוכחה זו , כפי שנסביר מיד , מפותחת כל כולה מנקודת המבט של פילוסופיית המדע . פילוסופיית המדע של פופר נפתחת באימוץ טענתו של הפילוסוף הסקוטי בן המאה השמונה עשרה , דוד יום , כי האמונה שניתן ללמוד את העולם באמצעות הכ...  אל הספר
הוצאת שלם