תוכן העניינים

הקדמה למהדורה העברית מאת יוכל שטייניץ ט הקדמת המחבר למהדורה הראשונה כא הקדמת המהבר למהדורה השנייה כג שלמי תודה מ מבוא 3 חלק ראשון : קסמו של אפלטון מיתוס המוצא והייעוד פרק 1 היסטוריציזם ומיתוס הייעוד 11 פרק 2 הרקליטוס 14 פרק 3 תורת הצורות או האידיאות של אפלטון 22 ניולוגיה התיאורית של אפלטון פרק 4 שינוי ומנוחה 39 פרק 5 טבע ומוסכמה 60 מצעו המדיני של אפלטון פרק 6 הצדק הטוטליטרי 89 פרק 7 עקרון המנהיגות 123 פרק 8 המלך הפילוסוף 141 פרק 9 אסתטיציזם , פרפקציוניזם , אוטופיזם 160 הרקע להתקפתו של אפלטון פרק 10 החברה הפתוחה ואויביה 172 חלק שני : גאות הנבואה : הגל , מרקם ומה שלאחריהם עליית הפילוסופיה האורקלית פרק 11 השורשים האריסטוטליים של ההגליאניות 207 פרק 12 הגל והשבטיות החדשה 232  אל הספר
הוצאת שלם