מפתח שמות של בעלי־חיים, המוזכרים בספר

אנא ; .: האורנגאוטן 286 אביגיל הפילה המציירת 267 אדום החזה 276 222 אוגר 348 184 אווז 398 356 327 321 318 154 116 96 אוח 134 אורג 249 248 242 אורג שחור ראש 249 אוריה 406 אורנג אוטן 127 125 118 96 93 88 54 402 372 371 361 355 299 290 288 284-286 272 260 247 221 220 201 158 154 152 136 135 128 אזי האורנגאוטן 135 איי השימפנזה 90 אייל ( ה ) 332 322 319 222 188 70 62 38 406 401 337 אייל אציל ( אדמוני ) 406 אייל דוד 406 אייל הכרמל 411 405 אייל הצפון 401 322 311 266 אילנית 234 אימן המקוק היפנית 289 אימפלה 150 אינדד , האורנגאוטנית 154 135 אלבטרוס 159 157 אלזה הלביאה 375 194 אליגטור 312 127 אל בס התוכי 130 129 124 123 92 90  אל הספר
ספרית פועלים

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה