ספרים לקריאה נוספת (ביולוגיה וזואולוגיה)

ניניו , רחלי ואיזנברג דנה . . 1999 מטפלים על ארבע . טיפול בעזרת בעלי היים במטו ? אוכלוסיות מיוחדות בישראל . "חיות וחברה" - הפרוייקט לחקר יחסי גומלין בין אנשים ובעלי חיים . הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס . רייז , המחלקה לזואולוגיה , אוניברסיטת תל אביב והוצאת הספרים "אח" בע"מ , קרית ביאליק . פרבלוצקי , אבי ופולק גד . . 2001 אקולוגיה— התיאוריה והמציאות הישראלית . כרטא . ירושלים . 780 עמי . Biologyof Cognitive Ethology . MIT Press . Allen , Colin and Bekoff , Marc . 1997 . Speciesof Mind : The Philosophy and University Press . Alexander , Skutch . 1996 . The Mindof Birds . College Station : Texas A & M Century . New York : Elsevier . Ageta , H . ( Editor ) . 1998 . Towards Natural Medicine Research in the 21 st Bekoff , Marc and Byers , John . ( Editors ) . 1998 . Animal Play : Evolutionary , Welfare . Westport , Connecticut : Greenwood Publishing Group , Inc . Bekoff , Marc . ( Editor ) . 1998 . The Encyclopediaof Animal Rightsand Animal Science . Oxford , England : Blackwell Publishers...  אל הספר
ספרית פועלים

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה