5.18 התערבות האדם בטבע וגרימתו להכחדת החי והצומח

מרבית המקרים של הכחדת בעלי חיים חופפים את הופעתם של בני האדם בשטח . נוסף לתמורות אקלימיות שונות , היה זה האדם הקדמון , אשר עם שכלול טכניקות הציד שלו גרם להיעלמותם של היונקים הענקיים ( ממותות , מסטודונים ) מעל פני כדור הארץ . היו אלה הציידים בעת החדשה , שהשמידו באמריקה את הביזונים , וממשיכים להשמיד את כלבי הים , את הלווייתנים והרבה בעלי חיים גדולים אחרים . התוצאות הקשות ביותר נגרמו , כאשר ציידים הגיעו למקומות שבעלי החיים טרם הכירו את האדם , ולכן לא התייראו מפניו ולא נקטו אמצעי זהירות ממנו . ( גם בימינו בעלי חיים באזור הקוטב הדרומי , כמו פינגווינים וכדומה , אינם מתייראים במיוחד מאדם המתקרב אליהם ( . השמדה זאת של הרבה מיני בעלי חיים בעולם באשמת האדם עלולה להביא לשואה אקולוגית , שהאדם יהיה אחד מקרבנותיה . דיימונד מונה ארבעה אופני פעולה של האדם בהשמדת מיני בעלי חיים : . 1 ציד יתר ; . 2 העתקת מינים ; . 3 הרס בתי גידול ; . 4 תגובות שרשרת ( דיימונד , . ( 316 , 1994 כתוצאה מכך יוכחדו כמחצית המינים הקיימים כיום עד אמצע המאה העשרים ואחת . מאז , 1600 כאשר התחילו ברישומים של בעלי חיים בטבע , נעלמו ...  אל הספר
ספרית פועלים

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה