2.18 מין (species) מול פרט - (individual) השלכות אקולוגיות

' מין' הוא מושג מופשט , המבטא את מציאותם של פרטים חיים רבים , כשם ש'מדינה' היא מושג מופשט , המתאר את המסגרת המשותפת של אזרחיה . כשם שהכרזות של פוליטיקאים על 'טובת' המדינה מתעלמות לפרקים מטובתם של אזרחיה , כך יצירת חיץ בין הפרטים לבין המינים תוך מתן עדיפות למין , כרוכה אף היא בבעייתיות מוסרנית . האקולוגים מתעניינים , כאמור , בעיקר בהבדלים בין מינים , ולא בהבדלים בין הפרטים בתוך המין . גם אנחנו , הנותנים שמות לחיות המחמד שלנו , מדברים על בעלי חיים אחרים , 'סוסים'כ , 'זאבים' 'יעלים' וכן הלאה . מגמה זו של הדגשת המין יש בה גם תועלת מסוימת מבחינה מחקרית . לכן תהיה זאת הגזמה מיותרת ובלתי צודקת לראות בפעולת האקולוגים , השוקדים על המערכות הסביבתיות הכוללות , ' פאשיזם , 'סביבתי כלשון ריגן . ( Regan , 1983 , 362 ) ריגן מסתייג מהדעה , כי מינים בסכנת הכחדה ראויים לדאגה מוסרית מיוחדת , מפני שהשקפה כזו מעניקה , כביכול , ערך גדול יותר למין מאשר לפרט היחיד , אך הלא מינים מורכבים מפרטים , והתקפתו זו איננה אלא התפרצות לדלת פתוחה . הדאגה לבעלי חיים בסכנת הכחדה איננה צריכה לנבוע רק מן העובדה שהם מעטים ומת...  אל הספר
ספרית פועלים

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה