5.16 גני־חיות ומחקר

גני החיות הראשונים , הוקמו גם בגלל התעניינות מדעית ; גן החיות באלכסנדריה הקדומה נבנה כדי לספק את סקרנותו המדעית של הקיסר תלמי ( פטולומי ) השני . כך גם הביבר שהקים המלך לואי ה 14 בוורסאי ב , 1662 שבו נערכו מחקרים מדעיים . הוא נהרס בימי המהפכה הצרפתית , בהשפעת מה שנכתב באנציקלופדיה הצרפתית , כי 'ביברים צריך להרוס , כאשר לבני אדם אין לחם ; זאת שערורייה שבעלי חיים חוגגים , בעוד שסביבם בני אדם גוועים מרעב ' . שרידיו הועברו לפריז ושימשו בסיס להקמת 'הביבר הלאומי של המוזיאון להיסטוריה טבעית' ב 1793 64 , 1974 , ciaiis & ciaits ) . ( 65 מחקר מדעי היווה גם את המניע המוצהר של הקמת הגן הזואולוגי בלונדון ב , Hutchins ) 1828 ועמיתים , . ( 253 , 1995 אולם בהמשך פינתה מגמה זו את מקומה למטרות של תצוגה לשמה ולבידור הקהל . אחת הטענות להצדקתם של גני חיות אומרת , כי הם עדיין ממלאים תפקיד חשוב בחינוך ובמחקר . זה נכון אולי לגבי אחדים מגני החיות , אבל את רוב המידע על אורחות חייהם של בעלי חיים אפשר לקבל באמצעות הטלוויזיה והאינטרנט , ורוב המחקר על בעלי חיים מתבצע היום מחוץ לגני חיות . המחקר בגני החיות מתבס...  אל הספר
ספרית פועלים

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה