2.16 גני־חיות בראשיתם והיום

גני חיות היו קיימים כבר בזמן העתיק . ב 1490 לפני הספירה הביאה מלכת מצרים חתשפסת בעלי חיים לתצוגה , כנראה מסומליה , וביניהם ג'ירפה . המלה הפרסית paradeisos ( שהפכה אחר כך לשם הלועזי של ( 'גן עדן' ציינה פארק גדול , מוקף חומות , שבו הוחזקו בעלי חיים בצורה די חופשית למען התענגותו של המלך , ושימשו אף לציד ולתהלוכות ( אולי paradeisos-n הפך אחר כך לאב דגם של השלום הנכסף בנבואת ישעיהו , שבו נמר וגדי יחיו יחדיו . ( ייתכן , כי גם שלמה המלך הקים לו גן חיות קטן : 'אחת לשלוש שנים תבוא אני תרשיש נשאת זהב וכסף , שנהבים וקופים ותוכיים' ( מלכים א , י : כב . ( בפרס גם התחילו להכיר בתרומתו האפשרית של גן חיות למרע . ההיסטוריון הרומי פליניוס ציין , שאלכסנדר הגדול שלח לאריסטו , מורו לשעבר , בעלי חיים ששבה במרחבי פרס ( אלנברגר בקובץ של , Kiaits & Kiaits . ( 61 , 1974 בימי המשנה מוזכרים ביברים : 'והביא צפור למגדל וצבי לגינה ולחצר ולביבריך ( שבת , קו : א ב . ( על פי המסורת היהודית יש טעם לבקר בגן חיות , כי אפשר ללמוד התנהגות טובה מבעלי חיים , למשל צניעות מחתולים ומיונים או אופני חיזור מתרנגול . אולם אלה אינ...  אל הספר
ספרית פועלים

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה