6.15 ניסויים בבעלי־חיים מול ניסויים בבני־אדם

שאלה חשובה מאוד ובעלת משמעויות מוסרניות מכריעות היא קביעת ההבדל בין ניסויים בבני אדם לבין ניסויים בבעלי חיים : ראשית כול , בני אדם נותנים את הסכמתם החופשית לניסויים שהם מוכנים להשתתף בהם . אם משתמשים בהם בבלי דעת ובעל כורחם , ואפילו החוק מתיר זאת , זה פסול מבחינה מוסרנית ובלתי ניתן להצדקה . יש אפילו מחלוקת אם ראוי להשתמש ^ , placebos כלומר ב אינבו ( תרופות-למה ) כדי לבחון תגובת חולים לתרופות , אם לא הוזהרו המשתתפים בניסוי מראש , כי אחדים מהם יקבלו אינבו . הסכמה מודעת ( informed consent ) היא אפוא תנאי מוקדם והכרחי כדי לעסוק בניסויים בבני אדם . אין זה משנה , אם המשתתף נותן את הסכמתו מטעמים הומניטריים , מדעיים או למען תמורה כספית . ועוד , בכל אותם המקרים שהמועמדים לניסויים אינם מסוגלים לקבל מידע על הניסוי בין אם הם תינוקות , אנשים שרויים בתרדמת , 'צמחים' וכר' - אבל הניסוי מוצדק מבחינת המטרה ההומניטרית , יש לקבל הסכמה לכך מקרובי משפחתם . אם אין הסכמה כזאת , והמטופל מת או נעשה נכה כתוצאה מהניסוי , מבצע הניסוי אשם בעברה פלילית , ואפילו ברצח . בדרך כלל ניסויים בבני אדם אינם מכאיבים , אינ...  אל הספר
ספרית פועלים

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה