2.15 ניסויים הכרחיים ובלתי־הכרחיים

בטרם נפתח בבירור ההיבטים המוסרניים הכרוכים בניסויים , מן הדין שנכיר בכך , שהתפתחות מדעי הביולוגיה והרפואה היו בלתי אפשריים ללא ניסויים בבעלי חיים . המדענים העוסקים בניסויים אינם בדרך כלל אנשים יותר אכזריים בטבעם מאחרים ( הגם שיש כאלה , ( אולם האדישות לסבל , הנגרם לבעלי חיים , מעידה על מידה של קהות חושים . ג'ון לוק הגדיר בזמנו אכזריות בתור תחושת הנאה מגרימת כאב לזולת ; זה איננו מאפיין את המדענים . עיקר הבעיה המוסרנית אינה נוגעת לאכזריותם של המדענים והחוקרים במעבדות , אלא לטענות שהם משמיעים להצדקת הניסויים המכאיבים , שהם עורכים : טענותיהם מזכירות לא אחת את דברי דיקארט בדבר היעדר תחושות סבל וכאב אצל בעלי חיים , טענות שהופרכו מזמן . את הביקורת המוסרית עליהם הם פוטרים בעיקר בהכרזה , כי המדע הוא חופשי מערכים , ( free value- ) וכי המתנגדים לניסויים הם סנטימנטליסטים יפי נפש . ד"ר פרדריק גודווין , מנהל מחקר במכונים הלאומיים לבריאות הנפש בארה"ב , התפלמס עם PETA ( ראה להלן ) וטען , ש'הפילוסופיה של התנועה הזאת מבוססת על הפחתת ערך המושג של טבע irqr' 0 cerrtf 1993 , 207 ) ... 'אנושי חוקרים כמותו סב...  אל הספר
ספרית פועלים

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה