7.14 טריפת בעלי־חיים בטבע מול קטילת בעלי־חיים על ידי האדם

אחת הטענות , המושמעות לפרקים נגד אלה המוקיעים את הסבל הנגרם לבעלי חיים בשיטות הגידול הללו , אומרת , שגם קטילת בעל חיים על ידי טורף כרוכה בסבל רב לחיה הנטרפת , ואם הדרישה למנוע זאת שם , למרות חזונו של ישעיהו , היא אבסורדית וחסרת שחר - הרי גם אין הצדקה מוסרית לדרישה לבטל או לשפר את שיטות הגידול והשחיטה הללו , כשה'טורפים' הם בני אדם . אבל זהו שוב פךלוגיזם , דהיינו , טענה המתחזית כהגיונית . יש הבדל בין סבל בלתי נמנע שהוא חלק מהחיים של בעלי החיים בטבע , לבין סבל , הנגרם לבעלי חיים על ידי האדם , אשר אותו אפשר במידה רבה למנוע או לפחות לצמצם . מחויבותנו המוסרנית נוגעת רק לסבל שאפשר למונעו , ואשר הוא במידה רבה תוצאה של מעשי האדם . הדבר כולל , בין השאר , גם את חובתנו למנוע מחיות המחמד שלנו להרוג בעלי חיים ללא צורך , למשל , למנוע מחתולים לטרוף ציפורים , אולם היא אינה חלה על טריפת בעלי חיים בטבע על ידי בעלי חיים אחרים , שכן זו משתלבת במערכת האקולוגית הכוללת ואף שומרת על איזונה . כאשר צפינו לפני כמה שנים בקניה מקרוב בטריפה של עגל של ראם על ידי לביאה ושל צבי על ידי ברדלס ( צ'יטה , ( לא היו לנו שום ...  אל הספר
ספרית פועלים

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה