5.14 הריגת חיות לשם מזון וצרכים שונים של האדם

הדארוויניזם לימד אותנו בין השאר , כי קו התיחום בין האדם ובעל החיים איננו כה חד וחלק , כפי שהאמינו הבריות בעבר . עם זאת אנחנו מוסיפים להאמין , שהחיות קיימות למען האינטרסים של האדם . לכן אין לנו נקיפות מצפון בקשר להריגתן למען בשרן ותכליות אחרות ( פרווה , שנהב . ( רק בשנים האחרונות גוברות המחאות נגד הריגת פילים , גורי כלבי ים וכדומה למען עשיית רווחים , ושיווק פרוות אכן ירד . מצד אחר , על פי תורת האבולוציה , המקשרת בין האדם ובעלי החיים , אכילת בשר איננה תופעה מנוגדת לטבעו של האדם . אנשים האוכלים בשר , אינם מתנהגים באופן בלתי מוסרני . הריגת בעלי חיים למען בשרם איננה שאלה של הכול או לא כלום : קיימת הריגה מוצדקת של בעלי חיים לצורכי מזון , חרף המחלוקת סביב שאלת הצמחונות . אף על פי שחיי בעלי החיים אינם חסרי ערך , ערך חיי אדם אינו נמצא על אותה דרגה כמו ערך חיי בהמה . יתר על כן , מבחינה מוסרנית יש גם הבדלים ברורים בין הריגת בעלי חיים , שגודלו לשם הספקת מזון לאדם ( בקר , עופות , ( 'וכר לבין הריגת סוסים , חתולים וכלבים ( אלא במקרה שהם נגועים בכלבת ' " ( ובין הריגת פשפשים , תיקנים וכדומה . אין , כא...  אל הספר
ספרית פועלים

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה