חלק שלישי השלכות ומסקנות בנוגע ליחסו של האדם אל בעלי־החיים בתחומים שונים